11.05.2020 - 10.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Flesberg 2020

Bli med!

4255

Registrerte turer

293

Registrerte deltakere

15

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Bjønnåsen - Damtjenn 593
2 Dronningkollen 244
3 Dåset - Sjurdsnatten 328
4 Fleksåsen 335
5 Flesebekkble 63

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Bjønnåsen - Damtjenn 392 m 593
Dronningkollen 244
Dåset - Sjurdsnatten 328
Fleksåsen 601 m 335
Flesebekkble 816 m 63
Håkon Jarlsplass Rundtur 350 m 827
Jutultjenn 449 m 256
Kolkinnåsen 639
Korslinuten 775 m 213
Surtvarden 663 m 154
Tekslehogget 720 m 288
Tollumkollen 315
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp